Data Guru TK Az-Zahra

NIP :
Nama Lengkap : Nina Mardiana
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : palembang/ 26 agustus 1988
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Guru Bantu
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : Suharti
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : palembang/ 1 September 1992
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Guru Bantu
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : Atriana Sari
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : palembang/ 16 agustus 1987
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Staff TU
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : Ferdinar Islami
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : palembang/ 20 Juni 1991
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Staff TU
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : Ade Chandra
Jenis Kelamin : L
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Petugas Keamanan
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : Farhan
Jenis Kelamin : L
Tempat/Tgl. Lahir : palembang/ 28 agustus 1959
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Petugas Kebersihan
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : deli
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Petugas Kebersihan
Mulai Mengajar :
 

Halaman : 1 | 2 |