Data Guru TK Az-Zahra

NIP :
Nama Lengkap : Lisdawati
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : Benawa
Alamat Rumah : Perumahan PEMKOT
Bidang Studi :
Jabatan : Kepala Sekolah
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : Misnar
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Negara/ 3 mei 1972
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Kepala Tata Usaha
Mulai Mengajar :
 
NIP : 197112022008012003
Nama Lengkap : Astridah Desmiarti
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : Talang Aur/ 2-12-1971
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Guru Tetap
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : Irma Suryani
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : Sukaraja/ 27 nnovember 1985
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Guru Tetap
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : Herawati
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : palembang/ 3 feb 1980
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Guru Bantu
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : Rianty Antasia
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : palembang / 10 jan 1991
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Guru Bantu
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : Maruyah
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : karang baru/ 15 maret 1977
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Guru Bantu
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : Hilda Tri Oktarina
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : palembang/ 1 oktober 1988
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Guru Bantu
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : Febrina Rizki Pratama
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : palembang / 22 februari 1992
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Guru Bantu
Mulai Mengajar :
 
NIP :
Nama Lengkap : Kharismawati Rahayu
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl. Lahir : palembang/ 13 Mei 1984
Alamat Rumah :
Bidang Studi :
Jabatan : Guru Bantu
Mulai Mengajar :
 

Halaman : 1 | 2 |